STROKOVNI TEAM BUILDING

Team building programi zajemajo aktivnosti, ki so povezane z grajenjem tima. Tim pa sestavljajo posamezniki, ki stremijo k doseganju istih ciljev.
Team building poteka na različnih delovnih področjih in na različne načine, ki se jih prilagodi potrebam in željam naročnika. Vsem programom in načinom je skupno to, da se posamezniki znotraj tima bolj povežejo med seboj, izboljšajo komunikacijo in sodelovanje, ter da izboljšajo delovne procese.

Strokovni team building programi

Strokovni team building programi se ločujejo od zabavnih team building programov po vsebini, ki je bolj izobraževalne narave in omogočajo precej večji in hitrejši napredek pri razvoju tima. Pri strokovnih team building programih se izvede celotni proces, pri zabavnih programih pa gre za enkraten dogodek.

Proces strokovnega team building programa se začne pri želji oziroma potrebi tima po spremembi in napredku. Sledi analiza tima, delovnih procesov in določitev konkretnih ciljev, ki jih želi ekipa doseči. Na podlagi analiz se lahko opredeli trenutno stanje tima, vzdušja ki vlada med člani in najde vzroke, ki povzročajo trenutno stanje.

Ko so določeni konkretni cilji in želje, je potrebno pridobiti naklonjenost članov tima, saj bo le tako team building program imel smisel in bo v polnosti dosegel svoj namen. Predstavimo pomembnost programa in določimo skupne cilje, ki jih posamezni člani povežejo s timom in tako postanjejo naklonjeni spremembi, ki jo program prinaša.

Izvedba programa

Sledi izvedba programa, pod vodstvom izobraženih trenerjev, ki s strokovnim znanjem spremljajo in usmerjajo udeležence k začrtanemu cilju. Vse vaje in celoten program je narejen po principu izkustvenega učenja in posledično bolj atraktiven in efektivnejši od standardnih predavanj.
Trener že med izvajanjem programa daje udeležencem povratne informacije in opazke, v zaključku programa pa se naredi evalvacija timskega dela in definira postopke, ki jih bodo udeleženci vpeljali v običajni delovni proces.

Program se tukaj zaključi, proces uveljavljanja sprememb pa se nadaljuje. Da bo team building program imel efekt na delovni proces, morajo udeleženci aplicirati pridobljeno vedenje še na delovnem mestu. Priporočeno je še, da po 2 – 3 mesecih ponovno preverimo stanje in stopnjo izboljšanja v timu.

Potrebno je poudariti, da team building ni enkratni dogodek, ampak je proces vnašanja sprememb in izboljševanja komunikacije, zaupanja, vodenja, sledenja in izboljševanja medsebojnih odnosov. Vsi posamezni dejavniki namreč vplivajo na »energijo« v timu.

Zaupanje – kako dobro se poznamo

S sodelavci preživimo velik del svojega življenja. Zato je za uspešno delovanje v timu ključnega pomena zaupanje med člani tima. Če zaupanja ni, oziroma imamo zadržke proti sodelavcem, potem ni pretoka informacij, komunikacija je okrnjena in reševanje izzivov oteženo.

Na programu vas bomo na zanimiv, poučen in dinamičen način seznanili z osnovnimi zakonitostmi timskega dela, dvignili nivo zaupanja in posledično izboljšali medsebojne odnose. V praksi boste poizkusili, kako lahko z majhnimi spremembami vsak prispeva k boljšemu delovanju tima in da timsko delo ni le učinkovito, ampak tudi zabavno!

Morda ti bo všeč tudi...