Kako slaba Hotel TV in hotel WiFi negativno vplivata na celotno izkušnjo gostov

Kako slaba Hotel TV in hotel WiFi negativno vplivata na celotno izkušnjo gostov

Za hotelske goste je dober WiFi vedno pomembnejši. Raziskave ugotavljajo, da 65% anketirancev navaja odličen WiFi, kot enega izmed glavnih razlogov za pozitivno izkušnjo pri svojem bivanju v hotelu. Nekaterim sta dober Hotel TV in hotel WiFi celo pomembnejša, kot brezplačna hrana. Edino, kar je še pomembnejše od tega, je čistoča hotelske sobe, ki jo je kar 76% hotelskih gostov, ocenilo kot najpomembnejšo.

Če gosti ne morejo dobiti dovolj močne in zanesljive WiFi  povezave, za vse svoje naprave in potrebe, povsod na območju hotela, se zelo verjetno se ne bodo več vrnili. Kaj je še huje? Verjetno bodo na različni spletnih platformah, kot sta na primer TripAdvisor* in Booking.com*, hotel ocenili z bistveno slabšo oceno, kot bi ga sicer.

Hotel TV in hotel WiFi

Nekaterim, če ne celo veliki večini gostom v hotelih, sta dober Hotel TV in hotel WiFi celo pomembnejša, kot brezplačna hrana.

Kako lahko dobra digitalna infrastruktura zadovolji goste, da bodo navdušeni in bodo napisali pozitivne ocene

Tukaj so izzivi, s katerimi se srečujejo hoteli pri zagotavljanju WiFi izkušenj, ki jih pričakujejo gosti:

Sprehod odgovornih po hotelu in njegovi okolici ter vizualizacija pokritosti z brezžičnim signalom, je praktično nujna. Debeli, betonski zidovi ovirajo signale. Odprava “mrtvih točk”, da ne prihaja do izgube signala na nepričakovanih mestih. Te težave povzročajo neprijetne izkušnje gostov. Ko morajo gosti v hotelu ali njegovi bližnji okolici hotela iskati močno povezavo ali sedijo v hotelski sobi pred televizorjem, pa tam Hotel TV in hotel WiFi delujeta slabo ali pa sploh ne, je to lahko velika težava. Ko gosti doživijo ta problem, to slabo mnenje na različnih spletnih portalih tudi izrazijo. S tem, ko zapišejo svoje kritike, vplivajo na prihodnje hotelske posle.

Najpogostejši način, da se gosti odločijo, kateri hotel izbrati, kar 67% gostov prebere ocene gostov in mnenja na spletu. To je nekaj, kar lahko privede do bolečih izgube prihodka.

Še vedno niste prepričani o potrebi po zanesljivem Hotel TV in hotel WiFi?

 

Morda ti bo všeč tudi...